Română

Institutul pentru Studiul Comparat al Civilizațiilor, Societatea Leibniz din România, Secția Filosofie, Institutul de Istorie, Secția Stiințe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei Vă invită la lecția publică „Omul ca spirit la Leibniz - o interpretare actuală”, susținută de profesorul universitar, dr. în filosofie Adrian Nița 9 decembrie 2022, ora 11.00-13.00, Sala Argentie a Academiei de Științe a Moldovei.

Joi, 8 decembrie 2022, cu începere de la ora 11.00,

în ședința Seminarului Ştiinţific la profilul 611.02 – Istoria românilor (pe perioade), din cadrul Institutului de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova

va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe istorice a dnei Alina FELEA, doctor în ştiinţe istorice, conferențiar cercetător, la specialitatea 611.02 – Istoria românilor (pe perioade),

cu tema:  Instituția căsătoriei și relațiile de rudenie în Țara Moldovei  (sec. al XVII-lea ‒ începutul sec.  al XIX-lea)ˮ

Consultant științificDragnev Demir, doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar, membru-corespondent al AȘM.

Ședința va avea loc în sala 104 a Ministerului Justiției, str. 31 august 1989, 82, Chişinău, MD-2012.

Revista de Istorie a Moldovei, publicația științifică a Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova, pentru anul 2022, apare cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova în baza contractului financiar nerambursabil nr. DRRM/C/36 din 24 august 2022 semnat între DRRM și USM. www.drrm.gov.ro


În perioada 5-8 iulie 2022, Institutul de Istorie a participat la organizarea unei serii de evenimente dedicate tristei aniversări a deportărilor din vara anului 1949 și memoriei victimelor represiunilor staliniste.

În data de 5 iulie 2022, Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, MNIM a organizat Conferința știinţifico-practică „Memoria deportărilor și represiunilor staliniste: practici, probleme și perspective de valorificare muzeală”. Evenimentul a întrunit reprezentanții comunității muzeografice, alături de istorici, antropologi, filologi și juriști preocupați de muzeificarea memoriei deportărilor și represiunilor staliniste din perspectiva responsabilităților, rolurilor și provocărilor pe care le confruntă instituția muzeală în prezentarea trecutului totalitar-comunist din RSS Moldovenească.

Citeşte mai mult...

Institutul de Istorie în parteneriat cu Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, Universități, Muzee, Arhive, Direcția Educație, alți parteneri, a organizat la 18 iunie 2022 în Sala Albastră a Muzeului Național de Istorie a Moldovei o ședința festivă dedicată Zilei Profesionale a Istoricului. La eveniment au participat istorici, cadre didactice, etnografi, muzeografi, arhiviști, studenți și masteranzi și iubitori de istorie.

Citeşte mai mult...

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC