RomânăEnglish

Igor CERETEU, Octavian MOȘIN. Biblioteca mănăstirii Japca. Catalogul cărților și însemnărilor manuscrise, Chișinău: Ed. LEXON-Prim, 2020, 200 p. ISBN 978-9975-3454-8-4.

Lucrarea prezintă un catalog descriptiv, cu ilustrații, ale cărților identificate în biblioteca mănăstirii Japca și un studiu introductiv. Cadrul cronologic al cărților incluse în catalog cuprinde perioada 1723-2006. Centrele tipografice în care au fost tipărite cărțile sunt: București, Chișinău, Iași, Buda, Blaj, Rțmnic, Mănăstirea Neamț, Moscova, Lavra Kievo-Pecersk, Sankt-Petersburg, Klințî, Mănăstirea Cernica. Fiecare titlu este însoțit de imagini color.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC