Română

Invitatii

Institutul pentru Studiul Comparat al Civilizațiilor, Societatea Leibniz din România, Secția Filosofie, Institutul de Istorie, Secția Stiințe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei Vă invită la lecția publică „Omul ca spirit la Leibniz - o interpretare actuală”, susținută de conferențiar universitar, dr. în filosofie Adrian Nița la 9 decembrie 2022, ora 11.00-13.00, în Sala Argentie a Academiei de Științe a Moldovei.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC