Română

La 12 martie 2023 istoricul Ion NEGREI a împlinit 65 de ani.

Născut în localitatea Budești, Ion Negrei este absolventul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. A publicat un șir de lucrări, culegeri de documente, articole științifice și de popularizare a istorie, a participat la elaborarea manualelor de istoria românilor, a predat disciplina istoria, a redactat una din cele mai populare reviste de istorie - „Cugetul”, - a participat și participă, în surse media, la emisiuni în care promovează adevărul istoric.

Aria intereselor științifice ale lui Ion NEGREI se axează pe subiecte referitoare la Unirea Basarabiei cu România, la viața culturală a românilor de la cumpăna secolelor XIX-XX și în perioada interbelică, istoria simbolurilor statului, alte subiecte de interes major din istoria românilor.

Citeşte mai mult...

Institutul de Istorie, în parteneriat cu Episcopia Basarabiei de Sud, Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează conferința științifică cu genericul „Episcopia Cetății Albe-Ismail – o sută de ani de la înființare (10 martie 1923 – 10 martie 2023)”. Evenimentul va avea loc pe data de 10 martie 2023, cu începere de la 9.45, în sala Festivă a Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, în format mixt. Linkul de conexiune în program.

Citeşte mai mult...

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în istoriei cu titlu „Instituția căsătoriei și relațiile de rudenie în Țara Moldovei (sec. XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea)”.

Autor: Alina FELEA
Consultant științific: Demir Dragnev, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM
Data: 01 martie 2023
Ora: 15.00
Adresa: Centrul de Informare al României „Gheorghe Brătianu” (sala 530), Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60).

Teza și rezumatele pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC: http://www.cnaa.md/thesis/59035/

Gheorghe Cojocaru s-a născut la 8 februarie 1963 în satul Țahnăuți, raionul Rezina. După absolvirea Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova (1988) este încadrat la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei unde parcurge toate etapele unei cariere științifice și manageriale începând cu cea de laborant superior până la cea de director, funcție pe care o deține până în prezent. Pe parcursul acestei perioade susține teza de doctor în istorie (1996) la Universitatea din București și pe cea de doctor habilitat în istorie, la specialitățile Istoria Românilor și Istoria Universală (2014), în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei.

Pe parcursul celor 35 de ani de activitate științifică în cadrul Institutului de Istorie, dl Gheorghe Cojocaru, doctor habilitat în istorie, s-a format și afirmat ca specialist notoriu în domeniul istoriei naționale și universale, istoriei relațiilor internaționale, perioada contemporană. S-a făcut cunoscut prin lucrări de mare valoare teoretică și practică, a obținut rezultate remarcabile și a contribuit considerabil la dezvoltarea științei și culturii naționale.

Citeşte mai mult...

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC