Română

Colectivul Institutului de Istorie al Ministerului Educației și Cercetării își exprimă regretul profund în legătură cu trecerea la cele veșnice a distinsului profesor universitar, istoric de mare talent, Dascăl de vocație, mentor și tutore pentru numeroase generații de studenți, masteranzi și doctoranzi din Republica Moldova.

Născut la Chișinău la 30 decembrie 1936, Ion Agrigoroaiei a absolvit în 1954 Liceul Internat („C. Negruzzi”) din Iași și Secția de Istorie de la Facultatea de  Filologie-Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 1958. Din 1959 a început o impresionantă carieră universitară la aceeași prestigioasă instituție de învățământ, parcurgând toate treptele formării profesionale: preparator (1959-1961), asistent (1961-1970), lector (1970-1977), conferențiar (1977-1990), profesor (1990-2007). În 1975, a obținut titlul de Doctor în istorie, iar între 1985 și 1990, într-o perioadă dificilă pentru Universitate și întreaga societate românească, a exercitat funcția de Decan al Facultății de Istorie și Filosofie.

S-a afirmat inclusiv în calitate de profund și talentat cercetător al istoriei românilor din prima jumătate a secolului al XX-lea, editând numeroase cărți, studii și articole înalt apreciate și cu o largă priză în mediul academic și în cel universitar din Republica Moldova. Contribuții extrem de importante ale prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei se referă la istoria vieții politice și a situației economice din România interbelică. A cercetat cu pasiune diverse probleme referitoare la istoria Basarabiei în componența României Întregite, manifestând interes față de istoriografie. A participat la elaborarea compendiului de istorie a românilor, difuzat în instituțiile de învățământ din Republica Moldova în 1996. A participat cu consistente referate la numeroase întruniri științifice la Chișinău și la Bălți, bucurându-se de o mare popularitate și simpatie în rândul studenților și al profesorilor.

Profund îndurerat de această mare pierdere, colectivul Institutului de Istorie exprimă sincere condoleanțe Familiei, rudelor și apropiaților profesorului Ion Agrigoroaiei.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC