RomânăEnglish


CUPRINS

STUDII

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU,

VIAȚA ȘI FAPTELE MITROPOLITULUI  GRIGORIE ROŞCA (1478 -1570)

Alina FELEA,

DIN ISTORIA ALIMENTAȚIEI POPULAȚIEI DIN ȚARA MOLDOVEI: CONSUMUL PRODUSELOR PISCICOLE ȘI A FRUCTELOR DE MARE (SECOLUL XV-LEA– ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA)

Alexandru FURTUNĂ,

CONSIDERAȚII PRIVIND FISCALITATEA ȘI PRESTAȚIILE ÎN ȚARA MOLDOVEI (CU REFERINȚE LA ȚINUTUL IAȘI)

Alexei AGACHI,

PARTICIPAREA GUVERNATORULUI CIVIL  SCARLAT STURDZA LA ORGANIZAREA ADMINISTRAȚIEI BASARABIEI (1812-1813)

Ieromonahul Dorimedont (BĂDĂRĂU),

IEROSCHIMONAHUL ISACHIE  DE LA MĂNĂSTIREA NOUL NEAMŢ: O TENTATIVĂ DE RECONSTITUIRE BIOGRAFICĂ

Т. А. ПОКИВАЙЛОВА,

РОССИЙСКО-РУМЫНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОРАСЧЁТОВ

DOCUMENTAR

Alina FELEA, Teodor CANDU, Larisa SVETLICINAIA,

VIOLENȚA ÎN SOCIETATEA MOLDOVENEASCĂ (ÎNC. SEC. XIX) CONTRIBUȚII DOCUMENTARE

Eugen-Tudor SCLIFOS,

POZIȚIA SARDINIEI ÎN CHESTIUNEA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE ȘI A SUDULUI BASARABIEI ÎN RAPOARTELE AMBASADORULUI FRANCEZ LA TORINO AGENOR, DUCE DE GRAMONT (1856)

Angela COLIN,

CONTEXTUL PLECĂRII LUI IOAN HALIPPA DIN BASARABIA (ANUL 1910). O SCRISOARE A LUI I. HALIPPA CĂTRE ARHIEPISCOPUL ARSENIE (AXENTIE STADNIŢCHI)

RECENZII

DAVID R. STONE, THE RUSSIAN ARMY IN THE GREAT WAR. THE EASTERN FRONT, 1914-1917, MODERN WAR STUDIES SERIES. LAWRENCE, KS: UNIVERSITY PRESS OF KANSAS, 2015

Mariana BAGRIN

MODERNIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ  ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE: 1831-1859 /COORD. VENERA ACHIM, VIOREL ACHIM. –  BUCUREŞTI: EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, 2016

Andrei EMILCIUC

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE  A INSTITUTULUI DE ISTORIE AL AȘM

Mihai ȚURCANU

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Miercuri, 10 februarie 2021LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC