RomânăEnglishCUPRINS
ISTORICUL ȘI ISTORIA: ALEXANDRU BOLDUR ȘI LEONID BOICU

Alexandru ZUB,

ISTORIA CA DISCURS LEGITIMANT. REPERE TEMATICE

Dumitru VITCU,

BUCURIILE ŞI TRISTEŢILE UNUI AUTENTIC MODEL: LEONID BOICU

Gheorghe COJOCARU,

AUTODETERMINAREA BASARABIEI ÎN CONDIȚIILE ANULUI 1917, ÎN CONCEPȚIA LUI ALEXANDRU V. BOLDUR

Ion NEGREI,

IMPLICAREA LUI ALEXANDRU BOLDUR ÎN MIȘCAREA NAȚIONAL-REVOLUȚIONARĂ DIN BASARABIA ÎN 1917-1918

Liudmila CHICIUC,

CU PRIVIRE LA ASCENSIUNEA PROFESIONALĂ ACADEMICĂ A ISTORICULUI BASARABEAN ALEXANDRU V. BOLDUR

STUDII

Vasile I. SCHIPOR,

IACOV PUTNEANUL (1719–1778) ȘI CONTRIBUŢIA SA LA MODERNIZAREA SOCIETĂŢII DIN „VEACUL [...] CU MULTĂ PLÂNGERE” ÎN CARE A TRĂIT

Rodica IAȚENCU,

CONTRIBUŢII ALE ACADEMICIANULUI RADU GRIGOROVICI PRIVIND CUNOAŞTEREA ISTORIEI BUCOVINEI. STUDII DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

Andrei EMILCIUC,

CADRUL LEGAL AL CIRCULAŢIEI ŞI SCHIMBULUI MONEDELOR STRĂINE ÎN IMPERIUL RUS (1769-1839). SPECIFICUL FUNCŢIONĂRII LUI ÎN BASARABIA

Viorica ȚÎCU,

RUSSIАN MILITАRY DОCTRINЕ FRОM РЕTЕR THЕ GRЕАT TО РUTIN: РАST АND РRЕSЕNT DЕBАTЕS ОN THЕ STRАTЕGIC РLАNNING ОF THЕ RUSSIАN DЕFЕNSЕ

DOCUMENTAR

Valentina EȘANU,

PRIMELE PROIECTE REUŞITE ŞI TENTATIVE EŞUATE DE EDITARE A OPERELOR LUI DIMITRIE CANTEMIR ÎN RUSIA

RECENZII

MARIA DANILOV, CARTE, CENZURĂ ŞI BIBLIOTECI ÎN BASARABIA. INVENTARIEREA SURSELOR (SECOLUL AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA)

Silvia GROSSU

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „ISTORICUL ȘI ISTORIA: ALEXANDRU BOLDUR 130 DE ANI DE LA NAȘTERE, LEONID BOICU - 85 DE ANI DE LA NAȘTERE”

Eugen-Tudor SCLIFOS

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „75 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL MARELUI RĂZBOI PENTRU APĂRAREA PATRIEI: LA UN PAS DE DEZASTRU”, MOSCOVA, 22-23 IUNIE 2016

Mariana BAGRIN

ȘCOALA DE VARĂ A TINERILOR ISTORICI „PROBLEME ACTUALE DE ISTORIE COMUNĂ A ȚĂRILOR CSI, ȚĂRILOR BALTICE ȘI GEORGIEI”

Alexandru COSMESCU

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Miercuri, 10 februarie 2021LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC