RomânăEnglish

SUMAR
STUDII

Ioan-Aurel POP

LECȚIA DE ROMÂNISM A ROMÂNILOR DE LA RĂSĂRIT (SAU CUM AM DEVENIT MOLDOVEAN...)

Valentin CONSTANTINOV

CONFRUNTĂRI POLITICO-DIPLOMATICE POLONO-OTOMANE ÎN PROBLEMA REVENIRII MOVILEŞTILOR ÎN SCAUNUL MOLDOVEI LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1616

Tudor MOVILEANU

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ”OASTEA CEA MARE” ÎN ŢARA MOLDOVEI PÂNĂ LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVI-LEA

Virgiliu BÎRLĂDEANU

POLITICI IMPERIALE RUSE DE RECONFIGURARE A IDENTITĂȚILOR TERITORIALE LA FINELE SECOLULUI AL XVIII-LEA: COMENTARII LA ÎNSEMNĂRILE UNUI CĂLĂTOR RUS

Ion GUMENÂI

POLITICA IMPERIULUI RUS FAŢĂ DE LIPOVENII DIN SUDUL BASARABIEI ÎN PERIOADA ÎMPĂRATULUI ALEXANDRU I

Natalia MAFTEUȚĂ

CONSIDERAŢII PRIVIND PROBLEMA SPAŢIILOR ŞCOLARE DIN BASARABIA ÎN PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XX-LEA

Davide ZAFFI

AUTONOMY AND CULTURE. THE CASE OF BESSARABIA

Alina ILINCA

CONSIDERAŢII PRIVIND CRIZA ENERGETICĂ DIN ROMÂNIA ANILOR ’80

DOCUMENTAR

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU

CONSIDERAȚII PRIVIND DATAREA UNUI DOCUMENT DIN SEC. AL XVI-LEA

ISTORIE LOCALĂ

Dinu POȘTARENCU

PRIMELE ATESTĂRI DOCUMENTARE ALE LOCALITĂŢILOR CALFA, HOREŞTI, RUJNIŢA, TÂRNOVA DIN PĂRŢILE SOROCII, TOMEŞTII VECHI ŞI ZGURIŢA

RECENZII

UN VALOROS ÎNDRUMAR ÎN LABIRINTUL CĂRȚII MODERNE

Valentina EȘANU

VADIM GUZUN, MAREA FOAMETE SOVIETICĂ, 1926-1936

Lilia CRUDU

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ „UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE ÎN ANUL 1859 ŞI DESTINUL BASARABIEI”

Eugen-Tudor SCLIFOS

COMEMORAREA A 25 DE ANI DE LA RETRAGEREA TRUPELOR SOVIETICE DIN AFGANISTAN

Mariana ȚÎBULAC

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ „UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA LA 27 MARTIE 1918” – CONFERINȚĂ DEDICATĂ ÎMPLINIRII A 96 DE ANI DE LA UNIRE

Mariana ȚÎBULAC

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Miercuri, 10 februarie 2021LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC