RomânăEnglish
CUPRINS

Sergiu Bacalov, Cuvânt înainte

Sergiu Bacalov, Tangenţe moldoveneşti în istoria neamului Drăculeştilor. Metode de utilizare practică a unor pagini din istoria naţională (cazul raionului Leova)

Valentin Constantinov, Ideologia politică reflectată în diplomatica actelor medievale româneşti

Iulian Pruteanu-Isăcescu, Martin Luther şi evreii. Anii toleranţei (1514-1535)

Eugen Cernenchi, Un document privind relaţiile lui Petru Rareş cu Hanatul din Crimeea (1537)

Victor Damian, Rolul căzăcimii ucrainene în istoria politică a Ţării Moldovei (a doua jumătate a secolului al XVI-lea -- începutul anilor 80 a secolului al XVII-lea 

Teodor Candu, Serdarii de Orhei de la sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea: Darie Donici

Alexandru Pânzar, O spiţă de neam din 1819 a boierilor Şeptelici. Câteva consideraţii despre cum se alcătuiau spiţele de neam în Divanul Domnesc

Tudor Ciobanu, Contribuţii documentare privitoare la administraţia locală din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Marin Gherman, Aspectul politic al fenomenului politic de imperiu în istoria Bucovinei Habsburgice

Valeriu Harabara, Politica autorităţilor ţariste faţă de refugiaţii greci din Basarabia în anii 1821-1829

Akop Muradean, Participarea poporului armean în Războiul Crimeii (1853-1856)

Diana Eţco, Unele consideraţii privind înfiinţarea şi activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia şi a şcolilor primare parohiale conform Regulamentului din 1836

Elena Cojocari, Natalia Belgrad, Delincventa în Basarabia în perioada ţaristă - cauze şi efecte

Sergiu Tabuncic, Monumente arheologice şi istorice dintre Prut şi Nistru în însemnările lui Zamfir Arbore din Dicţionarul geografic al Basarabiei (a. 1904)

Lucian-Valeriu Lefter, Oameni şi mărturii înaintea judecătorului. Cronica întâmplărilor din 1907 într-un târg moldovenesc

Diana Caşu, Problema femeii în ideologia şi propaganda comunistă. Consideraţii preliminare

Dorin Lozovanu, Răspândirea şi identitatea Meglenoromânilor

Cezar Arama, Integrarea judeţului Bălţi în structura administrativă a României 1918-1925

Oleg Kupcik, Participarea RSSU în politica externă sovietică în contextul formării URSS (1922-1923) / Участие УССР в советской внешней политике в контексте создания СССР (1922 — 1923 гг.)

Victor Krupina, Imaginea administraţiei centrale şi locale în conştiinţa populaţiei Ucrainei (a doua jumătate a anilor 1940 - mijlocul anilor 1950) / Образ центральноi та micцeвoi влади в свiдомостi населения Украiни (друга половина 1940-х - середина 1950-х рокiв)

Ruslan Şevcenco, Evoluţia sistemului politic al RSSM în 1957-1961

Marius Târâţă, Aspecte ale instituirii sărbătorilor revoluţionare sovietice. Preliminarii teoretice

Andrei Fortuna, Evoluţia orientărilor geopolitice ale Republicii Moldova (1991-1995)

RECENZII, PREZENTĂRI DE CARTE

Ion Xenofontov, Revista Militară. Studii de securitate şi apărare

Ion Xenofontov, Itinerarul profesorului Pavel Cocârlă în Arborele cunoştinţelor

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Miercuri, 10 februarie 2021LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC