RomânăEnglish
Descarcă PDF

SUMAR
STUDII

Политические отношения Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Молдовы в 1430-1447 гг. Нериюс БАБИНСКАС (Nerijus Babinskas)

Între politică şi destin. Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu, văzută prin prisma seculară a istoriei. Lilia ZABOLOTNAIA

Związki Rumunii ze Świętą Górą Athos - historia i współczesność. Ewa KOCOJ

Гражданское общество в советской смирительной рубашке. Станислав КУЛЧИЦКИЙ

UNIUNEA EUROPEANĂ Şl MOLDOVA

Европейская политика соседства (ЕПС). Ирена ИЛИЕВА

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - как национальная идея Республики Молдова. Людмила БАРБЭ

COMUNICĂRI

Date istorice cu privire la populaţia armenească în spaţiul Pruto-Nistrean (până la sfârşitul secolului al XIX-lea). Dan HAIDARLÎ

Legislaţia migraţionistă rusă şi exodul populaţiei basarabene la finele secolului al XlX-lea -începutul secolului al XX-lea. Valeriu SCUTELNIC

Câteva date din istoria satului Bahmut, raionul Călăraşi. Valeriu POPOVSCHI

Restabilirea sistemului de învăţământ superior în RSS Moldovenească (1944-1945). Ruslan ŞEVCENCO

Из истории обычного права украинцев Молдовы. Б. СТЕПАНОВ

DOCUMENTAR

Corespondenţa cu privire la eliberarea permisului de venire la Iaşi a ieromonahului loanichie Conachi. Teodor CANDU

Письма Д.К. Кантемира к А.Д. Меньшикову из персидского похода. Виктор ЦВИРКУН

RECENZII

Volumul „Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec. XVI-XIX)", Chişinău, CEP, USM, 2007, 162 p. Dr. Elena Ploşniţă

Satul Drochia: Pagini de istorie. Autor: Igor Cereteu, Ed. Pontos, Chişinău, 2007, 136 p. Virgiliu Bîrlădeanu

We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum. Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţiilor polono-române. Materialele simpozionului. Tipografia "Grup Muşatinii", Suceava, 2008, 407 p. Lilia Zabolotnaia

Uniunea europeană: istorie, instituţii, politici. Republica Moldova în noua arhitectură europeană. Coordonator ştiinţific: Lilia Zabolotnaia, doctor în istorie, conferenţiar universitar. Andrei Smochină, Carolina Smochină

Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea, 2 vol., Ed. Accent, Cluj-Napoca, vol . 1, 2006. 246 p. vol. 2, Cluj-Napoca, 2007, 720 p. Autor: Marius Rotar. Virgiliu Bîrlădeanu, Alina Felea

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Conferinţa anuală a tinerilor cercetători (L. Zabolotnaia)

III Международная летняя школа молодых ученых- историков стран СНГ «Власть и общество в истории: геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце XX - начале XX1 вв.» (Chişinău, 10-18 iunie) (A. Felea)

A IV-a reuniune a directorilor institutelor de istorie a ţărilor CSI „Istoria şi problemele formării societăţii civile în statele postsovietice" (L. Zabolotnaia)

Stagierea UNESCO în Polonia (L. Tărîţă)

XX SZKOŁA LETNIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO (Toruń, 6-24 iulie 2008) (A. Felea)

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Miercuri, 10 februarie 2021LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC