RomânăEnglish


Descarcă PDF


SUMAR
STUDII

Ion CHIRTOAGĂ,

ÎNCERCĂRI DE MODERNIZARE A IMPERIULUI OTOMAN (PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA)

Ion VARTA,

POLITICA DE DEZNAŢIONALIZARE ŞI ASIMILARE ÎN PERIOADA 1812-1859 ŞI MANIFESTĂRI DE REZISTENŢĂ A ROMÂNILOR BASARABENI

Mariana ȚĂRANU,

ORGANIZAREA PROCEDURII DE VOTARE ŞI ACTIVITATEA SOVIETULUI SUPREM AL RSSM ÎN TIMPUL PRIMEI OCUPAŢII SOVIETICE (1940-1941)

Marius TĂRÎȚĂ,

ACTIVITATEA COMISARIATULUI POPORULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNT AL RSSM ÎN ANUL DE STUDII 1944-1945

PERSONALITĂȚI

Dinu POȘTARENCU,

UN MILITANT DE VAZĂ AL MIȘCĂRII DE ELIBERARE NAȚIONALĂ DIN BASARABIA: VASILE ȚANȚU

Tatiana VARTA,

MITROPOLITUL ARSENIE [STADNIȚCHI] - VIAȚA ȘI OPERA

ISTORIE  LOCALĂ

Alexandru FURTUNĂ,

ASPECTE ALE RELAŢIILOR SOCIAL-ECONOMICE ÎN EPOCA MEDIEVALĂ (CU REFERINŢĂ SPECIALĂ LA TELENEŞTI)

DOCUMENTAR

Gheorghe COJOCARU,

PRIMELE REACȚII PE FRONTUL IDEOLOGIC DIN RSSM DUPĂ CONGRESUL AL XX-LEA AL PCUS. STENOGRAMA CONSFĂTUIRII CU LUCRĂTORII FRONTULUI IDEOLOGIC ÎN CABINETUL TOV. TCACI

RECENZII

O ISTORIE A EUROPEI DE APUS ÎN EVUL MEDIU (REFLECŢII PE MARGINEA UNEI NOI REALIZĂRI A ISTORICILOR IEŞENI)

Pavel COCÂRLĂ

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE DIN 1859: CONTEXT ISTORIC ŞI SEMNIFICAŢII ACTUALE

Constantin UNGUREANU

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ „20 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL ACŢIUNILOR DE LUPTĂ DE LA NISTRU, PENTRU APĂRAREA INTEGRITĂŢII ŞI INDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA (1992)”

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ "94 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA"

Elena NEGRU

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Miercuri, 10 februarie 2021LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC