Română

Proiecte instituţionale

Pagina 10 din 16 Toate paginile

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în anul 2012

Au fost stabilite şi evidenţiate, prin prisma materialelor documentare de arhivă din perioada războaielor ruso-turce din anii 1768-1774 şi 1806-1812, realităţile social-economice din perioada anexării Basarabiei la Imperiul Rus în 1812; a fost publicată culegerea de documente „Ţara Moldovei în anii 1806-1812”, a fost pregătit pentru editare volumul „Recensământul Ţării Moldovei din anii 1773-1774”, prin care va fi demonstrat caracterul unitar al statului moldovenesc. Au fost elaborate studii care abordează dintr-o nouă perspectivă situaţia politică a Moldovei în context european în secolul al XVII-lea. Au fost lansate în circuitul ştiinţific concepţii privind rolul elitelor social-politice în evoluţia Ţării Moldovei în sec. XVII-XVIII. A fost aprofundată cunoaşterea patrimoniului istoric al Moldovei medievale prin pregătirea unei noi ediţii a cronicilor moldoveneşti din sec. XV-XVI şi studiilor de istorie locală.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC