Română

Proiecte instituţionale

Pagina 9 din 16 Toate paginile

Activităţi planificate pentru anul 2012

Vor fi stabilite şi evidenţiate, prin prisma materialelor documentare de arhivă din perioada războaielor ruso-turce din anii 1768-1774 şi 1806-1812, realităţile social-economice din perioada anexării Basarabiei la Imperiul Rus în 1812; va fi finisată culegerea de documente „Ţara Moldovei în anii 1806-1812” şi va fi pregătit pentru editare volumul „Recensământul Ţării Moldovei din anii 1773-1774”, prin care va fi demonstrat caracterul unitar al statului moldovenesc. Vor fi elaborate studii care vor aborda dintr-o nouă perspectivă situaţia politică a Moldovei în context european în secolul al XVII-lea. Vor fi lansate în circuitul ştiinţific concepţii privind rolul elitelor social-politice în evoluţia Ţării Moldovei în sec. XVII-XVIII. Va fi aprofundată cunoaşterea patrimoniului istoric al Moldovei medievale prin pregătirea unei noi ediţii a cronicilor moldoveneşti din sec. XV-XVI şi studiilor de istorie locală.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC