Română

Proiecte instituţionale

Pagina 8 din 16 Toate paginile

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în 2011

Pentru prima dată au fost lansate în circuitul ştiinţific documente şi materiale referitoare la specificul trecerii de la medieval la modern în Moldova. Au fost scos în evidenţă rolul elitelor de origine alogenă în viaţa social-politică şi economică în Moldova secolului al XVII-lea. Au fost publicate materiale noi care pun într-o altă lumină activitatea lui Dimitrie Cantemir în Rusia, privind o alianţă cu Rusia. A fost întregit repertoriul localităţilor cu caracter rural atestate documentar în secolele XIV - încep. sec. XVI.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC