Română

Proiecte instituţionale

Pagina 7 din 16 Toate paginile

Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat pe anul 2011

Monografii:

ZABOLOTNAIA Lilia, femeia în relațiile de familie din Țara Moldovei în contextul european până la începutul secolului al VIII-lea (Căsătorie, logodna, divorț). Istoria la feminin. Chișinău, Editura Pontos, 348p. ISBN 978-9975-51-278-7.

Monografii editate peste hotare:

MISCHEVCA, V., „Ο Ειρηνουπολεως και Βατοπαιδιου Γρηγοριος (1764-1846) σε ρουμανικα και ρωσικα εγγραφα.” (Mitropolitul vatopedin Grigore Irinupoleos (1764-1846) în documente române şi ruse), în l. greacă. 167 p. <coautor: Fl.Marinescu>. Atena. 2011. ISBN 978-960-99716-1-4.

Culegere de studii naţionale/internaţionale:

Cultură şi politică în Sud-Estul Europei (sec. XV-XX). Coord. acad. Andrei Eşanu şi Constantin Iordan. Chişinău, 2011, 188 p. ISBN 978-9975-71-157-9.

Culegeri de studii şi documente, bibliografice:

ΜΑΡΙΝΕΣΚΟΥ, ΦΛ.; ΜΙΣΚΕΒΚΑ, ΒΛ. Τα Ρουμανικά έντυπα της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγιου Ορους. - Cărţi româneşti din biblioteca mânăstirii athonite Sfântul Pavel. Αθηνα, 2010. 287 p., incl. pl. color în l. greacă şi română. ISBN 978-960-85542-3-8.

Articole în reviste din străinătate:

BACALOV, S. Precizări documentare şi genealogice referitoare la unele ramuri ale neamului Durăceştilor în secolele XVIII-XIX (Ţara Moldovei şi Basarabia). Chronos. Revistă de Istorie, an IX, nr. 1-2 (16-17), Iaşi, 2011, p. 25-29. ISSN 1584-434X.

CERETEU, I. Circulaţia tipăriturilor româneşti din secolul al XIX-lea de la Mănăstirea Neamţ în Basarabia. Transilvania, Sibiu. 2010, nr. 11-12, p. 121-135. ISSN 0255-0539.

CERETEU, I. Cartea românească tipărită în Bucureşti în fonduri şi colecţii din

Chişinău (ultimele decenii ale secolului al XVII-lea – începutul secolului al XX-lea).

În: Cercetări istorice, 2005-2007. Iaşi, 2010, p. 407-455. ISSN 1453-3960.

CONSTANTINOV, V.  Noi informaţii privitoare la conflictul dintre Balaban şi Gheorghe Ursachi. Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău. V, (2010), p.57-80. ISSN 1842-4864 .

EŞANU, A., EŞANU, V. Le Panégyrique de 1719 de Dimitrie Cantemir. În : Travaux de Symposium International  Le Livre. La Roumanie. L’Europe. Troisième édition – 20 à 24 Septembre 2010.  tome IV : La quatrième section – Latinité orientale,  Bucarest , 2011, p. 80-88. ISSN 2068-9756.

EŞANU, A., EŞANU V. Considérations sur la dignité de la princesse Maria Cantemir. În : Travaux de Symposium International  Le Livre. La Roumanie. L’Europe.  Troisième édition – 20 à 24 Septembre 2010.  tome IV : La quatrième section – Latinité orientale,  Bucarest , 2011, p. 89-100. ISSN 2068-9756.

FELEA, A. Testament – a  source of family relations research the case of Manuc bey. În: Codrul Cosminului”, XVII, 2011, Nr. 1, p. 73-85. ISSN 1224-032X, ISSN: 2067-5860.

MISCHEVCA, V. Problema basarabeană – 199 de ani. TABOR. Revistă de cultură şi spiritualitate românească editată de Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. 2011, anul V, Nr. 4, p. 55-57. ISSN 1843-0287.

MISCHEVCA, V.,MARINESCU F. Cărţi româneşti din biblioteca mănăstirii athonite Sfântul Pavel (1688 – 1984). TABOR. Revistă de cultură şi spiritualitate românească editată de Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. Nr. 7, anul V, octombrie 2011, p. 77-83. ISSN 1843-0287.

MISCHEVCA, V., Problema Basarabeană. Revista de Istorie Militară (Bucureşti), 2011, nr. 1-2, p.36-42. ISSN 1220-5710.

ZABOLOTNAIA, L. Сведения современников о свадьбе Руксандры и Тимуша Хмельницкого. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. Материалы XX Международной конференции в центре Памяткознавства в Киеве 23-24 марта, том  2, Институт Национальной Истории Украины, Киев,  2011. 293-305. ISSN 2078-0850 si УДК 94 (477).

Articole în culegeri din străinătate:

CONSTANTINOV, V. Mołdawia w stosunkach międzynarodowych w końcu XVI i na początku XVII wieku. Rzeczypospolita wobec Orientu w epoce nowożytnej”, pod red. Dariusza Milewskiego, Zabrze, 2011, p.10-21. ISBN 978-83-89943-61-3.

EŞANU, A., EŞANU, V. Un Panegiric necunoscut al lui Dimitrie Cantemir. În: Dimitrie Cantemir. Sesiune de comunicări ştiinţifice, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2011, p. 75-99. ISBN 978-973-8369-94-8.

FELEA, A. Câteva date despre divorţurile polonezilor din Republica Moldova (2001-2005). În: Studii de demografie istorică (secolele XVII – XXI), coord. Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2010, p. 165-168. ISBN 978-606-8204-24-6

FELEA, A. Разводы в Бессарабии в первой половине  XIX века- между нормой и реальностью. În: Частное и общественное: гендерный аспект, Том 1, Материалы 4 международной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им.   Н.Н. Миклухо- Маклая РАН, 20-22 октября 2011 года, Ярославль, Москва, Научное издание, 2011, с. 264-270. ISBN 978-5-4211-0049-2.

TABUNCIC, S. Vechi cărţi bisericeşti semnalate de Zamfir Arbore în Dicţionarul Geografic al Basarabiei la începutul veacului al XX-lea. În: La frontierele civilizaţiilor. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi religios. Materialele Conferinţei Internaţionale „La frontierele civilizaţiilor. Identitate şi alteritate în conştiinţa locuitorilor Basarabiei (1812-prezent)”, Galaţi, 21-23 octombrie 2010. Colectivul de editare: George Enache, Arthur Tuluş, Cristian-Dragoş Căldăraru, Eugen Drăgoi. Galaţi, 2011, p. 95-112. ISBN 978-973-1914-16-9, ISBN 978-606-8348-10-0.

ZABOLOTNAIA, L. Statutul social şi situaţia juridică a femeilor în procesul de divorţ în Ţările Romane (sec. al XVII-lea). În: Studii de demografie istorică (sec. XVII-XXI), coord: Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2010, p. 23-39. ISBN 978-606-8204-24-6

ZABOLOTNAIA, L. Имели ли женщины право на развод в Молдове XVI-XVII вв.?. În: Социальная История. Ежегодник (2009), Центр социальной истории Институт всеобщей истории РАН, Сектор этногендерных исследований Института этнологии и антропологии им. Миклухо – Маклая, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская ассоциация исследователей женской истории, Санкт-Петербург, Алетейя, 2010, с. 9-23. ISBN 978-91419-334-5

ZABOLOTNAIA, L. Terms of Marriage between individuals of non-orthodox faith  in the Russian Empire (On the Basis of the Letters of Nicholas I "Law on marriage alliance"). Сodrul Cosminului, Suceava, 2011, nr.1, p. 87-95. ISSN 1224-032X, EISSN: 2067-5860.

ZABOLOTNAIA, L. Изучение  проблем  повседневности  и ментальности в средние века и новое время в современной молдавской истоpиографии. În: Новые  подходы  к  изучению всемирной истории (к 40-летию Института Всеобщей Истории РАН), Москва, 2011, с. 63-77. ISBN 978-5-94067-336-1

ZABOLOTNAIA, L. Незаконорожденные дети и их право на наследование в Молдове в XVII веке. În: Частное и общественное: гендерный аспект, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, РАИЖИ, Том 1, Москва, 2011,  p. 232-238. ISBN 978-5-4211-0049-2.

ZABOLOTNAIA, L. Условия заключения брака лицами не православного вероисповедания в Российской империи в XIX веке (На основе грамоты Николая I “Закон о союзе брачном”).  În: Женская история и современные гендерные роли: переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем, Том 1, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, РАИЖИ, Москва, 2010, с. 126-133. ISBN 978-5-4211-0024-9.

Articole în reviste naţionale:

Categoria B.

CERETEU, I. Evenimente istorice din secolele XVII-XVIII atestate în însemnări pe manuscrise şi cărţi vechi cu circulaţie în Ţara Moldovei. Tyragetia. Serie nouă. Vol. V [XX] 2011, nr. 2, p. 145-164. ISSN 1857-0240.

CHIRTOAGĂ, I. Thunman despre trecerea Basarabiei medievale. Tyragetia. 2011, vol. V (XX), nr. 2, p. 407-411. ISSN 1857-0240.

FELEA, A. Testamentele Cantemireştilor. Studiu de caz (sec. al XVIII-lea – înc. sec. al XIX-lea). Tyragetia, Seria nouă. 2001, vol. V (XX), nr. 2,  p. 165-184. ISSN 1857-0240.

ZABOLOTNAIA, L. Instituţia căsătoriei în epoca medievală: impedimente şi interdicţii. Explorări de antropologie istorică şi studii comparative. Tyragetia. Serie nouă.2011, vol. V [XX], nr. 2, p. 9-30. ISSN 1857-0240.

Categoria C.

BACALOV, S. Boierimea Ţării Moldovei la începutul epocii moderne (secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea). Revista de Istorie a Moldovei, 2010, Nr. 1,  p.44-63; Nr.2, p.  18-35. ISSN 1857-2022.

BACALOV, S. Tangenţe moldoveneşti în istoria neamului Drăculeştilor. Metode de utilizare practică a unor pagini din istoria naţională (cazul raionului Leova). Revista de Istorie a Moldovei, 2010, Nr. 3-4, p. 4-13. ISSN 1857-2022.

BACALOV, S. Procesul de împământenire al boierimii alogene în Ţara Moldovei în secolul al XVII-lea. Aspecte din viaţa şi activitatea marelui postelnic Stamatie Hioti (Sacâzliul). Revista de Istorie a Moldovei. 2011, Nr. 1-2, p.8-31. ISSN 1857-2022

CANDU, T.  Serdarii de Orhei de la sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea: Darie Donici.  Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4,  p. 51-59. ISSN 1857-2022.

CERNENCHI, E. Organizarea activităţii diplomatice a Ţării Moldovei în secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea (în opera lui lui Dimitrie Cantemir). Revista de Istorie a Moldovei.  2010, nr. 2, 138-150. ISSN 1857-2022.

CERNENCHI, E. Un document privind relaţiile lui Petru Rareş cu Hanatul din Crimeea (1537). Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 3-4, p. 35-42. ISNN 1857-2022.

COJOCARI, E.,  DELGRAND N. Delicvenţa în perioada ţaristă în Basarabia – cauze şi efecte. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, Nr. 3-4, p. 4-13. ISSN 1857-2022.

CONSTANTINOV, V. Ţara Moldovei în timpul domniei lui Constantin Cantemir. Documente interne (1685-1693). Academos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr.4, p.157-159. ISSN 1857-0461.

CONSTANTINOV, V. Opţiuni politice, sociale şi culturale în Ţara Moldovei la începutul secolului al XVII-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr.1, p.20-36. ISSN 1857-2022.

CONSTANTINOV, V. Ideologia politică refelectată în diplomatica actelor medievale româneşti. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr.3-4, p.14-25. ISSN 1857-2022.

CONSTANTINOV, V., ARTAMONOV Vl. Încercarea trecerii sub protectorat austriac a lui Dimitrie Cantemir în anul 1715. Revista de Istorie a Moldovei, 2011, Nr. 1-2, p.  32-43. ISSN 1857-2022.

EŞANU, A., EŞANU, V. Prinţesa Maria Cantemir între ficţiune artistică şi realitate istorică. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2011, nr. 3 (22), p. 121-127. ISSN 1857-0461.

EŞANU, A., EŞANU, V. Istoriografia ecleziastică din Basarabia/RSS Moldovenească, Republica Moldova (sec. XIX – începutul sec. XX). Revista de Istorie a Moldovei, 2011. Nr.3-4, 17-43. ISSN 1857-2022.

FURTUNĂ, A. Unele consideraţii privind istoria satului şi târgului Teleneşti.  Academos. 2011, nr. 4. p.104-110. ISSN 1857-0461.

Articole în alte reviste naţionale:

CANDU, T.  Contribuţie la istoria schitului Hâncu. Conflictul cu Panaite Catargiu din 1809. Promemoria, Revista Institutului de Istorie Socială. 2011, volumul I, nr. 1-2, p. 221-233. ISSN 1857-3843.

CONSTANTINOV, V. Succesiunea la tronul Ţării Moldovei în Evul Mediu ca un pretext pentru „trădare”.  Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova, IX (2010), p.52-59. ISBN 978-9975-927-49-9.

FELEA, A. Procese de judecată în urma prevederilor testamentare în Ţara Moldovei şi Imperiul Rus (sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea). ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială. 2011, Volumul I, Nr. 1-2, p. 44- 59. ISSN 1857-3843.

TABUNCIC, S.  Sate dintre Prut şi Nistru, păstrătoare de acte din veacurile XVI-XIX: menţiuni de la începutul secolului XX, după Dicţionarul geografic al Basarabiei de Zamfir Arbore (1904). Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială. 2011, vol. I, nr. 1-2, p. 7-22. ISSN 1857-3843

ZABOLOTNAIA, L., Dreptul succesoral al copiilor nelegitimi din Ţările Române (sec. XVI-XVII). ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială. 2011, volumul I, Nr. 1-2, p. 23-34. ISSN 1857-3843.

Articole în culegeri naţionale:

BACALOV, S. „Republica” Codrul Tigheciului. Localizare, statut, populaţie. Volumul Conferinţei ştiinţifice „Moldova între tradiţie şi actualitate” Chişinău, 2011, p. 26-50. ISBN 978-9975-76-057-7.

EŞANU, A., EŞANU, V. Administrarea civilă şi militară a cetăţii şi ţinutului Soroca (sec. XV – îcep. sec. XIX). Cetatea de cuvinte. Scriitori soroceni. Antologie. Coord. Petre Popa şi Valeriu Nazar, Ch.: 2011, 11-36.  ISBN 978-9975-52-108-6.

EŞANU, A. Cuvânt înainte. Cultură şi politică în Sud-Estul Europei (sec. XV- XX). Materialele sesiunii ştiinţifice din  septembrie 2010. Coord. acad. Andrei Eşanu şi dr. prof. Constantin Iordan, Ch.: CEP USM, 2011, 4-6. ISBN 978-9975-71-157-9.

EŞANU A., EŞANU, V. O ipoteză privind căsătoria lui Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare. Cultură şi politică în Sud-Estul Europei (sec. XV-XX). Materialele sesiunii ştiinţifice din  septembrie 2010. Coord. Acad. Andrei Eşanu şi dr. prof. Constantin Iordan, Ch.: CEP USM, 2011, 7-15. ISBN 978-9975-71-157-9.

EŞANU A., EŞANU, V. Consideraţii privind paternitatea “Сuvântului panegiresc…” dedica Sfântului Dulitrie de Tesalonic. Cultură şi politică în Sud- Estul Europei (sec. XV-XX). Materialele sesiunii ştiinţifice din  septembrie 2010. Coord. Acad. Andrei Eşanu şi dr. prof. Constantin Iordan, Ch.: CEP USM, 2011, 46-65. ISBN 978-9975-71-157-9.

CERETEU, I. Din istoria cercetării cărţii şi tiparului în Basarabi. În: Cultură şi politică în sud-estul Europei (sec. XV-XX), CEP USM, Ch.: 2011. 108-118. ISBN 978-9975-71-157-9.

TABUNCIC, S. Încercare de reconstituire a hotarelor moşiilor Mihuleni şi Glăvăneşti ale vistiernicului Toader Boul (1610), cu unele observaţii asupra începuturilor satului Şoldăneşti de pe Ciorna, în Moldova între tradiţie şi actualitate. În: Materilele Conferinţei ştiinţifice dedicate jubileului de 300 de ani de la înscăunarea lui Dimitrie Cantemir. Universitatea de Stat din Tiraspol. Chişinău, 10 decembrie 2010. Ch.: Universitatea de Stat din Tiraspol. 2011. 51-55 + 1 hartă. ISBN 94 (478) (082)=135.1.

Comunicări/teze la conferinţe ştiinţifice naţionale/internaţionale:

BACALOV, S. Consideraţii privind fenomenul de "alegere şi stâlpire" a moşiilor în Moldova medievală (sec. XVII - încep. sec. XVIII). Conferinta stiintifica „O cartografie a mosiilor de alta data”, Chişinău 2011, p. 4-6. ISBN

CERNENCHI, E., A moldavian diplomat from the 16th century – Nicolae Burla. Україна і Велике Князівство Литовське в XIV – XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі: Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю Інституту історії України Національної академії наук України. 22 – 24 вересня 2011 р. Кам'янець-Подільський / НАН України. Інститут історії України; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – К., 2011. – 35-36. ISBN 978-966-02-6142-6

FELEA, A. Divorţul în Basarabia - între normă şi realitate (prima jumătate a secolului al XIX-lea).  În:  Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ed. a 21), 20-21 octombrie, Programul. Rezumatul comunicărilor, Chişinău, 2011, p.70-73. ISBN

FELEA, A. Din istoria moşiilor Ocolina şi Ţepilova Mică (Soroca). În: Proprietate funciară în Basarabia: tradiţie, organizare şi reglementare. Conferinţă ştiinţifică, Chişinău, 17-18 mai 2011, p.26. ISBN 978-9975-80-463-9.

Recenzii. Prezentări:

TABUNCIC, S.  Prima monografie dedicată dacilor liberi din spaţiul pruto-nistrean – o realizare ştiinţifică majoră a arheologiei moldoveneşti. Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială. 2011, vol. I, nr. 1-2, p. 281-286. ISSN 1857-3843

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC