Română

Proiecte instituţionale

Pagina 6 din 16 Toate paginile

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în anul 2011

Au fost colectate documente şi materiale, a fost studiată istoriografia problemelor, s-au publicat unele compartimente din lucrările incluse în proiect. A fost analizat planul lucrărilor consacrate familiei în evul mediu în Ţara Moldovei. Au apărut de sub tipar studii prin intermediul cărora au fost puse în circuitul ţtiinţific noi documente şi noi concluzii privind genealogia, viaţa social-politică, familia, satul, relaţiile internaţionale ale Ţării Moldovei în evul mediu.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC