Română

Proiecte instituţionale

Pagina 5 din 16 Toate paginile

Activităţi planificate pentru anul 2011

Studierea formelor tradiţionale de activitate politică, socială, economică şi culturală şi evoluţia lor sub impactul înnoirilor europene. În acelaşi context a studia elitele politice şi culturale, istoria familiei; depistarea şi pregătirea pentru publicare a documentelor din perioada sf. sec. XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC