Română

Proiecte instituţionale

Pagina 4 din 16 Toate paginile

Obiectivele proiectului

1) Studierea şi punerea în circuitul ştiinţific prin editarea unor lucrări monografice şi culegeri de documente a mai multor probleme referitoare la corelaţia dintre tradiţionalismul local de origine bizantină şi înnoirile de provenienţă vest europeană;

2) Elucidarea etapelor de pătrundere a elementelor modernizatoare în societatea românească din Ţara Moldovei până la 1812.

3) Formularea principalelor elemente ale sintezei civilizaţiei sud-est europene cu cea central şi vest europeană în evoluţia istorică a Ţării Moldovei până în anul 1812;

4) Cercetarea unor probleme de istorie a mentalităţilor colective, structurilor cotidiene şi practicilor instituţionale, sensibilităţilor religioase şi imaginarului colectiv în Moldova şi Europa de Est şi Sud – Est;

5) Punerea în circuitul ştiinţific documente necunoscute referitoare la tematică istoriei medievale și premoderne depistate în Arhivele Republicii Moldova, Ucrainei, Rusiei şi Poloniei.

6) Elaborarea studiilor monografice referitoare la cronicile Ţării Moldovei sec. XV-XVI; evoluţia aşezărilor rurale în Ţara Moldovei în spaţiul pruto–nistrean în secolele XIV-XVIII; elita social-politică şi economică a Ţării Moldovei. Tradiţie şi schimbare (sec. XVII –înc. sec. XIX); Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale 1611-1634; relaţiile politice dintre Ţara Moldovei şi Hanatul Crimeei (sec. XV-XVIII); situaţia demografică a Ţării Moldovei la începutul secolului al XIX-lea; 1812 – geneza problemei basarabene; politicile confesionale imperiale în Sud–Estul Europei în sec. al XVIII-lea; istoria familiei în Moldova şi Europa de Est şi Sud–Est (sec. XVIII–XIX) (mentalităţi, cotidian şi legislaţie); familia în societatea medievală şi modernă din Europa Centrală, de Est şi Sud - Est prin prisma aspectelor istorico-juridice (sec. XIV – încep. Sec. XVIII). Precum și la unele localități studii de istorie regional.

7) Depistarea, prelucrarea arheografică şi editarea volumelor de documente: Documente referitoare la istoria Ţării Moldovei în perioada războaielor ruso-turce din secolul al XVIII-lea. Colecţia Moldova în epoca feudalismului, vol. XIII și XIV (1806-1812); Recensămintele din anii 1772-1773; 1774. Colecţia Moldova în epoca feudalismului, partea I-II,), ediţie revăzută şi îngrijită în conformitate cu cerinţele actuale ale arheografiei contemporane.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC