Română

Proiecte instituţionale

Pagina 16 din 16 Toate paginile

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în 2013

Lansarea în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetărilor privind noi contribuţii la aprofundarea cunoaşterii diverselor aspecte referitoare la evoluţia situaţiei politice internaţionale, a diferitor ramuri ale culturii medievale şi moderne timpurii din Ţara Moldovei, în contextul relaţiilor inter-româneşti şi acelor cu ţările vecine, lansarea unor discuţii ştiinţifice şi contribuţii documentare concrete privind rolul unor mănăstiri basarabene în păstrarea tradiţiilor spirituale şi naţionale a populaţiei băştinaşe, istoria elitelor politice şi economice, a relaţiilor familiare, a unor structuri sociale şi de istorie locală (or. Nisporeni, Teleneşti, Soroca etc.). Problemele ştiinţifice abordate au fost expuse într-o lucrare şi 59 studii şi articole ştiinţifice, publicate în reviste ştiinţifice internaţionale, naţionale şi culegeri de studii, expuse prin 89 rapoarte la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC