Română

Proiecte instituţionale

Pagina 14 din 16 Toate paginile

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în anul 2013

A fost redactată şi finisată culegerea de documente “Documente privind istoria Ţării Moldovei în anii 1806-1809”, 30 c.a.; s-a făcut colaţionarea cu originalul şi alcătuite comentarii la recensămintele Ţării Moldovei din anii 1772, 1773-1774, care va fi finisată în 2014; au fost elaborate note la cronicile Moldovei din sec. XV şi XVI, care vor fi pregătite pentru editare în 2014; au fost realizate conform planului materialele de arhivă, capitole din studiile monografice planificate: istoria Teleneştilor (1918-1944), a Nisporenilor (1918-1944), căsătoriile “mixte” şi “violenţa în familie” în Moldova în epoca medievală.

Toate compartimentele planificate au fost realizate. Supraplan au fost realizate opt lucrări (trei culegere de studii, patru studii monografice etc.), 76 (59 în cadrul proiectului, iar 17 pe subiecte tangenţiale) studii şi articole ştiinţifice, 89 referate la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC