Română

Proiecte instituţionale

Pagina 11 din 16 Toate paginile

Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, culegeri de documente/studii) cu referinţă la proiectul dat pe anul 2012

DRAGNEV D., Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă în Ţările Române. Studii şi materiale. Cartdidact, Civitas, Chişinău, 2012, 595 pag. ISBN 978-9975-9847-1-3.

Documente privitoare la Istoria Ţării Moldovei la începutul secolului al XIX-lea (1801-1806) (Cărţi domneşti şi zapise). Colecţia Moldova în epoca feudalismului, volumul XII, volum realizat de: SVETLICINÂI L., DRAGNEV D., BOCIAROVA E., coordonator: DRAGNEV D., „Elan Poligraf”, Chişinău, 2012, 528 pag., ISBN 978-9975-66-300-7.

Documente privind istoria Moldovei sub ocupaţia militară rusă (1806-1812), editate de AGACHI, A., VARTA I., CONSTANTINOV V., SVETLICINÂI L., VARTA T., Chişinău, Editira Litera, 2012 (25 c.a.)

FURTUNĂ A., BUDZA O., CEBAN E., Lipnic. File din istoria satului, Chişinău, 2012, 663 p.

FURTUNĂ A., ADAUGE M., Academicianul Gheorghe Duca. Schiţă genealogică, Chişinău, 2012, 63 p.

MISCHEVCA V., Anul 1812: Două secole de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rusiei / Inst. De Istorie Stat şi Drept al AŞM. – Chişinău, 2012 (Tipogr. „Elan Poligraf”). 142 p. (9 c.a.) ISBN 978-9975-66-294-9.

BACALOV S., Despre satele Mileşti: neamurile boiereşti Milescul şi Milici. Studiu istorico-genealogic, Chişinău, Bons Offices, 2012, 130 p., ISBN 978-9975-80-605-3.

BACALOV S., Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea–începutul secolului al XVIII-lea. Studiu istorico-genealogic, Chişinău, CEP USM, 2012, 467 p. ISBN 978-9975-71-282-8.

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC