RomânăEnglish

Secţia Istorie Modernă

Negru Gheorghe, Doctor în istorie, Confer. cerc., şef secţie

CV

Ion GUMENÂI, cercetător științific principal

Agachi Alexei, Doctor habilitat, cercetător ştiinţific principal

Stîcalin-Colin Angela, doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator

CV

Eţco Diana, Doctor, cercetător ştiinţific superior

CV

Negrei Ion, cercetător ştiinţific

Gherasim Cristina, dr., cercetător ştiinţific superior


Igor CHIOSA, cercetător științific stagiar

Ungureanu Constantin, Doctor habilitat în istorie, Confer. cercet., cerc. ştiinţific principal

CV

Tomuleț Valentin, Doctor habilitat în istorie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal

Poştarencu Dinu, Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator

CV

Emilciuc Andrei, Doctor în istorie, cercetător ştiinţific superior

CV

Chirtoagă Valentina, dr., cercetător ştiinţific superior

CV

Sclifos Eugen-Tudor, dr., cercetător ştiinţific superior

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC