RomânăEnglish

Lansări

Institutul de Istorie a organizat la 17 septembrie 2019 lansarea volumului „Ștefan Ciobanu - savant profesor luptător pentru unirea Basarabiei cu Regatul României” semnată de profesorul Radu Șt. Vergatti. Evenimentul, desfăşurat în incinta bibliotecii „Onisifor Ghibu”, a fost moderat de dr.conf.univ. Gheorghe Negru şi a adunat împreună cercetători, elevi, cititori ai bibliotecii.

Institutul de Istorie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Editura Cartdidact au organizat la 12 septembrie Conferința Științifică „Mănăstirea Căpriana - 590 de ani de la prima mențiune scrisă", în cadrul căreia a avut loc lansarea volumului „Mănăstirea Căpriana cu schitul Condriţa (secolul al XV-lea - începutul secolului al XX-lea". Volumul a văzut recent lumina tiparului la Editura Cartdidact, avându-i drept autori pe istoricii A. Eşanu, Gh. Postică, S. Ciocanu, V. Pelin, N. Fuştei, I. Negrei).

Lucrările conferinţei au fost moderate de dr.hab. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie (MECC). Evenimentul a adunat o sală întreagă de istorici, cercetători, clerici și simpli studenți, care au venit să cunoască istoria uneia dintre cele mai vechi mănăstiri din Republica Moldova.

Institutul de Istorie a organizat la 23 mai 2019 lansarea cărții Refugiul regelui suedez Carol al XII-lea (1709−1714) în Imperiul Otoman. Calabalâcul de la Varniţa, Chișinău, 2019. Editura Lexon-Prim. 516 p. Autor: Robert R. Denndorf. Evenimentul a fost găzduit de Sala Albastră a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.Institutul de Istorie și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice au organizat la 20 mai 2019 lansarea următoarelor volume:

  • Politica externă și diplomația României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari. Volumul I. Momente cruciale; Volumul II, România, factor activ în viața internațională. Coordonator: Ion M. ANGHEL, profesor universitar, doctor. Volume apărute la Editura Academiei Române (2018) în Colecția „Civilizația românească”, coordonată de acad. Victor SPINEI.
  • Ion M. ANGHEL, Tratatele de la Trianon și Paris din 1920: documentele prin care s-a consfințit înfăptuirea României Mari. Editura Academiei Oamenilor de Știință din România. București. 2018.

Lansarea a fost găzduită de Sala Mică a AȘM, adunând cercetători, diplomaţi şi cadre didactice.

Joi, 18 aprilie 2019, în Sala Mare a Bibliotecii Științifice „Andrei Lupan”, (strada Academiei, 5A), Institutul de Istorie și Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” au organizat lansarea volumului omagial Istorie și cultură. In Honorem academician Andrei Eșanu. Coordonatori: Gheorghe Cojocaru, Igor Cereteu. Editor: Constantin Manolache, Chișinău, 2018, 780 p., manifestare prilejuită de împlinirea vârstei de 70 de ani de la naștere a academicianului Andrei Eșanu.

În cadrul manifestării, a fost vernisată expoziția de lucrări „Andrei Eșanu la 70 de ani” și au fost prezentate volumele:

Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Lumina cărții la români, București-Brăila, 2018, 657 p.
Valentina Eșanu, Marii demnitari ai Țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504), Chișinău, Editura Cartier, 2018, 448 p.

RSS


Publicată de Institutul de Istorie pe Miercuri, 10 februarie 2021LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC