Română

Întruniri ştiinţifice

Miercuri, 27 aprilie  2022, patru institute de cercetări științifice, în parteneriat (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, în colaborare cu Institutul de Istorie, Institutul de Filologie Română „B. Petriceicu-Hașdeu” și Biblioteca Științifică Centrală (Institut) „Andrei Lupan”, au organizat Masă rotundă cu genericul „Drapelul de Stat - simbolul valorilor naționale autentice”. Evenimentul s-a desfășurat în regim online. La eveniment au fost prezenți peste 80 de participanți. Au prezentat comunicări: prof. univ. dr. hab. Victor Juc, prof. univ. dr. hab. Andrei Smochină, conf. cerc. dr. Vlad Mischevca, conf. cerc. dr. Victor Mocanu, cerc. șt. Mihai Adauge, cerc. șt. Ion Negrei. Participanții au evocat importanța simbolurilor statului la diferite etape ale statalității Republicii Moldova cu repercusiuni asupra istoriei drapelului în spațiul românesc. În cadrul dezbaterilor au fost discutate diferite chestiuni cu accente pe cultivarea valorilor naționale prin simboluri dar și memorie colectivă.Pe 15 aprilie 2022 Institutul de Istorie, în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a organizat o masă rotundă dedicată Zilei comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. În cadrul mesei rotunde s-au pus în discuție o serie de probleme actuale de cercetare a atrocităților regimului totalitar-comunist și comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. Evenimentul a fost deschis de conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie, iar în discuții au participat conf. univ., dr. Anatol ȚĂRANU, prof. univ., dr. hab. Ion ȘIȘCANU, prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, conf. univ., dr. Lidia PĂDUREAC, prof. univ., dr. hab. Andrei SMOCHINĂ, acad. Valeriu PASAT, conf. univ., dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU.
Institutul de Istorie, Secția Istorie Contemporană, în cooperare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, în data de 11 iunie 2021, a organizat conferința științifică „12-13 iunie 1941 - 80 de ani de la deportarea populației în primul an de putere sovietică în Basarabia”.

Program:Institutul de Istorie în cooperare cu Asociația Promo-LEX în cadrul proiectului „Dezvoltarea studiilor de istorie recentă pentru consolidarea societății civile  și reconcilierea memoriei pe ambele maluri ale râului Nistru” susținut de Programul Dezvoltării Democrației și Cooperării al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania a organizat pe 1 noiembrie 2021 Conferința științifică „Istoria și memoria conflictului pe Nistru: probleme de reconciliere a comunităților memoriei și consolidare a societății democratice”.


Institutul de Istorie (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova), Secția Istorie Modernă a organizat la 27 mai 2021 pe platforma Meet conferința științifică internațională dedicate împlinirii a 165 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris cu genericul: Războiul Crimeii, Pacea de la Paris și consecințele sale pentru spațiul românesc (PROGRAM)

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC