Română

Institutul de Istorie

Ordinul nr. 42 a

Cu privire la reorganizarea Institutului  de Istorie

prin absorbție de către

Universitatea de Stat din Moldova                                                                                           din 28 iulie 2022


În conformitate cu prevederile art. 197 (1), al. 3 al Codului Muncii al Republicii Moldova, a se aduce la cunoștința tuturor salariaților Institutului de Istorie conținutul ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 753, din 21.07.2022, și anume:

  1. 1. Din data 21.07.2022 se dispune demararea procedurii de organizare a Instituției Publice Universitatea de Stat din Moldova (USM) prin fuziune (absorbția) Institutului de Istorie;
  2. 2. Drepturile și obligațiile Institutului de Istorie trec integral la Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova, în conformitate cu actul de transmitere de la data înregistrăii fuziunii, inclusiv drepturile  și obligațiile care țin de gestiunea patrimoniului Institutului;
  3. 3. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova va menține până la 31 decembrie 2023, pentru Institutul de Istorie, structura organizatorică de cercetare autonomă, precum și nivelul de finanțare în limita cheltuielilor aprobate pentru fiecare proiect de cercetare în implementare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 485/2022;
  4. 4. Finanțarea instituțională planificată pentru Institutul de Istorie se redistribuie, în condițiile legii, Instituției Publice Universitatea de Stat din Moldova;
  5. 5. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de angajator, în baza noii Scheme de încadrare, va propune salariaților din Institutul de Istorie locuri de muncă, conform calificării profesionale și va asigura, în condițiile legii, integrarea acestora în cadrul USM.
  6. 6. Prezentul ordin a se aduce la cunoștința Comitetului sindical, a-l plasa pe pagina Web și a-l distribui prin mesaje electronice tuturor salariaților Institutului, conform Schemei de încadrare.


Directorul Institutului de Istorie,

doctor habilitat                                                                                                                 Gheorghe COJOCARU


În perioada 5-8 iulie 2022, Institutul de Istorie a participat la organizarea unei serii de evenimente dedicate tristei aniversări a deportărilor din vara anului 1949 și memoriei victimelor represiunilor staliniste.

În data de 5 iulie 2022, Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, MNIM a organizat Conferința știinţifico-practică „Memoria deportărilor și represiunilor staliniste: practici, probleme și perspective de valorificare muzeală”. Evenimentul a întrunit reprezentanții comunității muzeografice, alături de istorici, antropologi, filologi și juriști preocupați de muzeificarea memoriei deportărilor și represiunilor staliniste din perspectiva responsabilităților, rolurilor și provocărilor pe care le confruntă instituția muzeală în prezentarea trecutului totalitar-comunist din RSS Moldovenească.

Citeşte mai mult...

Institutul de Istorie în parteneriat cu Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, Universități, Muzee, Arhive, Direcția Educație, alți parteneri, a organizat la 18 iunie 2022 în Sala Albastră a Muzeului Național de Istorie a Moldovei o ședința festivă dedicată Zilei Profesionale a Istoricului. La eveniment au participat istorici, cadre didactice, etnografi, muzeografi, arhiviști, studenți și masteranzi și iubitori de istorie.

Citeşte mai mult...

Pe data de 2 iunie, la Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a avut loc lansarea cărții DE LA NEAGOE BASARAB LA MIRCEA ELIADE. Studii de istorie a filosofiei românești. Chișinău, 2021. Editura Pontos, 419 p. Autor: prof. univ. dr. hab. Gheorghe BOBÂNĂ. Pe marginea lucrării au luat cuvântul: conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU (moderatorul evenimentului); mem. cor. al AȘM, prof. univ. dr. hab. Victor MORARU; conf. univ. dr. hab. Svetlana COANDĂ; prof. univ. dr. hab. Iraida CONDREA; prof. univ. dr. hab. Eudochia SAHARNEANU; prof. univ. dr.hab. Victor JUC; conf. univ. dr. hab. Rodica CIOBANU; cercet. științific Svetlana KOROLEWSKI; Marcela MARDARE, directorul editurii Pontos.

Citeşte mai mult...Pe 15 aprilie 2022 Institutul de Istorie, în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a organizat o masă rotundă dedicată Zilei comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. În cadrul mesei rotunde s-au pus în discuție o serie de probleme actuale de cercetare a atrocităților regimului totalitar-comunist și comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. Evenimentul a fost deschis de conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie, iar în discuții au participat conf. univ., dr. Anatol ȚĂRANU, prof. univ., dr. hab. Ion ȘIȘCANU, prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, conf. univ., dr. Lidia PĂDUREAC, prof. univ., dr. hab. Andrei SMOCHINĂ, acad. Valeriu PASAT, conf. univ., dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU.

Citeşte mai mult...

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC