RomânăPe 15 aprilie 2022 Institutul de Istorie, în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a organizat o masă rotundă dedicată Zilei comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. În cadrul mesei rotunde s-au pus în discuție o serie de probleme actuale de cercetare a atrocităților regimului totalitar-comunist și comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. Evenimentul a fost deschis de conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie, iar în discuții au participat conf. univ., dr. Anatol ȚĂRANU, prof. univ., dr. hab. Ion ȘIȘCANU, prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, conf. univ., dr. Lidia PĂDUREAC, prof. univ., dr. hab. Andrei SMOCHINĂ, acad. Valeriu PASAT, conf. univ., dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU.

Citeşte mai mult...

La Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din or. Drochia, în data de 1 aprilie 2022, a fost vernisată expoziția foto-documentară „Copilăria în Gulag”, realizată de Muzeul Național de Istorie a Moldovei în parteneriat cu Institutul de Istorie al Ministerului Educației și Cercetării, Centrul de Excelență Institutul „Pro Memoria”, USM, Universitatea de „Stat Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Asociația Obștească „Doorluk”. Expoziţia reuneşte circa 180 de imagini foto-documentare însoțite de memorii şi documente de arhivă valorificate din colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Muzeului Ținutului Edineț, Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca, arhivele comunităților memoriei din localitățile Republicii Moldova și, mai ales, din arhivele de familie ale victimelor regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească.

Citeşte mai mult...

Pe data de 23 martie 2022 Institutul de Istorie a organizat o lecție de istorie cu genericul „104 ani de la Unirea Basarabiei cu Patria Mamă (27 martie 1918)” la Biblioteca „Maramureș” din Chișinău. Lecția a fost prezentată elevilor de la Liceul Teoretic „L. Rebreanu”, cititori fideli ai Bibliotecii. Pe lângă informațiile utile prezentate de către Cătălina Cernei, Biblioteca „Maramureș”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”, a primit cadou lucrarea „Centenar Sfatul Țării” realizată de către istoricii de la Institut și un medalion cu chipurile membrilor Sfatului Țării (autor dr. Mihai Tașcă). Activitatea face parte din acțiunile organizate cu scopul diseminării informației științifice și popilarizării istoriei naționale în rândul elevilor.

Citeşte mai mult...

Lucrarea abordează o problematică actuală cu accente pe istoria politică a Principatelor Române. Segmentul cronologic cuprinde anii 1774 – 1812 și descrie o perioadă hotărâtoare și plină de evenimente internaționale din istoria politico-diplomatică a Principatelor Române. Anul 1774 reprezintă un jalon important în raporturile de suzeranitate cu Poarta Otomană iar Tratatul de pace de la București (1812) marchează amputarea teritorială a Moldovei și apariția pe harta politică a Europei a unui diferend ruso-român de lungă durată. Un loc aparte este acordat rolului diplomatic al principalelor familii ale fanarioților din Principate, atât pe timp de pace cât și de război.

Citeşte mai mult...

Doamnei Maia SANDU, Președintele Republicii Moldova

Domnului Igor GROSU, Președintele Parlamentului Republicii Moldova

Doamnei Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministrul Republicii Moldova


 Rezoluție


Ca urmare a discutării demersului acad. Valeriu PASAT „Academia de Științe a Moldovei: a fi sau a nu fi”, adresat Președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, Adunarea generală a Institutului de Istorie:

  1. 1. Își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu starea de criză prelungită și de incertitudinea care continuă să planeze asupra științei academice și cercetării științifice din Republica Moldova, consecință a unor încercări nereușite de reformare a domeniului cercetării și inovării din anii precedenți;
  2. 2. Solicită forurilor de decizie politică din Republica Moldova să identifice momentul oportun pentru repunerea în dezbatere publică a celor mai potrivite și eficiente căi și mijloace de reformare a domeniului cercetării și inovării, a științei istorice academice, în vederea asigurării progresului continuu al acesteia, în condițiile pregătirii Republicii Moldova pentru obținerea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene;
  3. 3. Consideră necesară punerea în discuție a propunerii de reîntoarcere a instituțiilor de cercetare în subordinea Academiei de Științe – instituție cu experiență instituțională de organizare și coordonare a sectorului de cercetare și inovare. În același timp, împărtășim convingerea că Academia de Științe a Moldovei necesită o reformă profundă a activității sale, cel mai bun model de urmat fiind Academia Română. Afectată profund de ineficiența „reformelor” fostelor guvernări, Academia de Științe a Moldovei, în egală măsură cu întreaga comunitate științifică, urmează să revină pe făgașul ei autentic, de cel mai înalt for științific din Republica Moldova, conectată la realizările științei naționale și internaționale.


Adunarea generală a Institutului de Istorie

17 martie 2022

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 233310 | e-mail: institut.istorie@gmail.com
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC