RomânăEnglish

Department of Modern History

Ion GUMENÂI, doctor habilitat, prof. univ., şef secţie


Negru Gheorghe, Doctor in history, asoc. prof., Head of Department

Agachi Alexei, Doctor habilitate in History, principal scientific research

Poştarencu Dinu, Doctor in history, coordinating scientific researcher

Emilciuc Andrei, Doctor in history, senior scientific researcher


Gherasim Cristina, scientific researcher

Igor CHIOSA, cercetător științific stagiar

Ungureanu Constantin, Doctor in history, Assoc. researcher, coordinating scientific researcher

Tomuleț Valentin, Doctor habilitate in history, university profesor, principal scientific researcher

Eţco Diana, Doctor, senior scientific researcher

Negrei Ion, scientific researcher

Sclifos Eugen-Tudor, scientific researcher

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Miercuri, 10 februarie 2021LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA