RomânăEnglish

Department of Medieval History

Eşanu Andrei, Academician,dr.hab, profesor, full member of ASM, head of Department

Dragnev Demir, corresponding member of ASM, Doctor habilitate in History, professor, scientific consultant

Constantinov Valentin, Doctor in History, Associate researcher, senior scientific researcher

Mischevca Vladimir, Doctor, Research Associate, Coordinating Scientific Researcher

Cereteu Igor, Doctor in History, Associate professor, coordinating scientific researcher

Tabuncic Sergiu, Doctor in History, coordinating scientific researcher


Ciobanu Tudor, scientific researcher

Svetlicinii Larisa, scientific researcher

Marina GUȚU, cercetător științific stagiar

Chirtoagă Ion, Doctor habilitate in History, principal scientific researcher

Furtună Alexandru, Doctor, Associate researcher, Coordinating scientific researcher

Candu Teodor, Doctor in History, coordinating scientific researcher

Felea Alina, Doctor in History, Associate researcher, senior scientific researcher

Cernenchi Eugen, scientific researcher

Eşanu Valentina, scientific researcher

Bacalov Sergiu, Doctor, Confer. cercet., Cercetător ştiinţific coordonator

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Miercuri, 10 februarie 2021LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA