RomânăEnglish


CONTENTS
STUDIES

Ion CHIRTOAGĂ,

ATTEMPTS TO MODERNIZE THE OTTOMAN EMPIRE (FIRST HALF OF THE SEVENTEENTH CENTURY)

Ion VARTA,

DENATIONALIZATION AND ASSIMILATION POLICY DURING THE PERIOD 1812-1859 AND RESISTANCE OF BESSARABIAN ROMANIANS

Mariana ȚĂRANU,

ORGANIZATION OF VOTING PROCEDURE AND THE ACTIVITY OF MSSR SUPREME SOVIET DURING THE FIRST SOVIET OCCUPATION (1940-1941)

Marius TĂRÎȚĂ,

ACTIVITY OF MSSR PEOPLE'S COMMISSARIAT FOR EDUCATION IN ACADEMIC YEAR 1944-1945

PERSONALITIES

Dinu POȘTARENCU,

A PROMINENT MILITANT OF NATIONAL LIBERATION MOVEMENT IN BESSARABIA: VASILE ŢANŢU

Tatiana VARTA,

METROPOLITAN ARSENIE [STADNIŢCHI] - LIFE AND WORK

LOCAL HISTORY

Alexandru FURTUNĂ,

ASPECTS OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN MEDIEVAL AGE (WITH SPECIAL REFERENCE TO TELENEŞTI)

DOCUMENTARY

Gheorghe COJOCARU,

FIRST REACTIONS ON IDEOLOGICAL FRONT OF MSSR AFTER THE TWENTIETH CONGRESS OF THE CPSU. TRANSCRIPT OF CONFERENCE HELD WITH WORKERS OF IDEOLOGY FRONT IN THE OFFICE OF COMRADE TCACI

RECENZII

A HISTORY OF WESTERN EUROPE IN THE MIDDLE AGES (REFLECTIONS ON A NEW REALIZATION OF HISTORIANS FROM IASI)

Pavel COCÂRLĂ

SCIENTIFIC LIFE

SCIENTIFIC CONFERENCE “THE UNION OF ROMANIAN PRINCIPALITIES IN 1859: BACKGROUND AND CURRENT SIGNIFICANCE”

Constantin UNGUREANU

SCIENTIFIC CONFERENCE "20 YEARS SINCE THE BEGINNING OF THE NISTRU WARFARE, FOR THE SAFEGUARD OF THE INTEGRITY AND INDEPENDENCE OF MOLDOVA (1992)"

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC

SCIENTIFIC CONFERENCES “94 YEARS SINCE THE UNION OF BESSARABIA WITH ROMANIA”

Elena NEGRU

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA