RomânăEnglish

Scientific meetings

La 26 ianuarie curent, Institutul de Istorie a MECC a organizat o masa rotunda consacrată împlinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române. Astăzi, la scurgerea a 162 de ani de la dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, tematica unirii rămâne o temă predilectă de cercetare, mai ales pentru ecourile avute în spațiul basarabean. Organizată în format online, masa rotunda a dezbătut o problematică variată care se subscribe acestei problematici. Cercetătorii științifici ai Secției de Istorie Modernă au pus în discuție atât contextul internațional al unirii de la 1859, cât și efectele produse în teritoriul dintre Prut și Nistru, dar și în Bucovina. De asemenea, s-a adus în prim-plan faptul că la 24 ianuarie, dar în anul 1918 s-a proclamat independența Republica Democratică Moldovenească. Un alt aspect luat în discuție a fost acela referitor la sistemul de învățământ în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Miercuri, 10 februarie 2021LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA